شب قدر و جهان مولا ندارد

السلام علیک یا امیر المومنین

شب قدر و جهان مولا ندارد                    علی در این سرا زهرا ندارد 

الا نفرین بر این دنیای فانی                       که قدر سید و آقا ندارد 

الهی بشکند دستی که از کین                  توان غیرت مولا ندارد 

ندیدی در شب هجران مولا                      به پای مرغکان هم نا ندارد ؟

به سوز گریه های دخت حیدر                   جهان تاب چنین آوا ندارد 

یتیمان یک به یک در انتظارند                      چرا امشب کسی بابا ندارد ؟

به مسکینان و محرومان کوفه                    دگر امشب کسی آقا ندارد 

فضای بیت حق غرق عزا شد                   که عباسش دگر بابا ندارد 

در آن ویرانه مردی گریه می کرد              دلش بی مرتضی سکنی ندارد 

به این نامردمی / عالم خروشید                  جهان همچو علی همتا ندارد 

بسوزید و بگریید و بنالید                            که دریای غمش سودا ندارد 

/ 0 نظر / 10 بازدید