پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

بی حضورش من چه گویم از بهار ؟

  باز آمد نوبهار دیگری                                  سبزه و باغ و چنار دیگری باز شد گسترده باغ نوبهار                        تازه شد دلها در این شهر و دیارقلب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید