پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

رمضان ! دست دعا سوی خدا بالا کن

السلام علیک یا ابا صالح المهدیرمضان ! دست دعا سوی خدا بالا کن                                                                    طلب رویت آن ماه جهان آرا کن رمضان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

چه شود این رمضان نوبت آخر باشد؟

السلام علیک یا ابا صالح المهدی چه شود این رمضان نوبت آخر باشد ؟                                                        فرصت دیدن دلدار میسر باشد کاش در این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

می شود آیا شبی مهمان افطارم شوی ؟

السلام علیک یا ابا صالح المهدی می شود آیا شبی مهمان افطارم شوی ؟                                                                    با حضور انورت / ماه شب تارم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید