یک اربعین با اشک تو یک عمر معناست

یک اربعین با اشک تو یک عمر معناست

                                              یک اربعین با مهر تو یک باغ معناست

یک اربعین در سوگ تو نیکو مجالیست

                                                  یک اربعین اغوش تو کلی معماست

 یک اربعین غمنامه ات ، دنیای عشق است

                                                         یک اربعین با یاد تو عقد ثریاست

هر برگ گل چون می چکد از باغ چشمم

                                                            در اربعین سوگ تو باغ مصفاست

یک اربعین مهمانی گل واژه هایت

                                                               بهتر ز مافیهای هم دنیا و عقباست

یک اربعین همراهیت در کسوت عشق

                                                                    زیباترین گلواژه فرهنگ معناست

یک اربعین باران غم بر شبنم روح

                                                                رنگین ترین نقاشی گلهای زهراست

یک اربعین با خاندان محنت ودرد

                                                             همراهی نو غنچه های آل طاهاست

یک اربعین تحریر مشق استواری

                                                                    دیوان پر رمز و نشان برترینهاست

یک اربعین معراج پاک عشقبازان

                                                                    آتشفشانی در میان کهکشانهاست

یک اربعین آهنگ جانبخش شهادت

                                                                        گویاترین تک مصرع نغز غزلهاست

 هشتم اسفند 1386 ( مصادف با شب اربعین حسینی )

/ 0 نظر / 8 بازدید