خوشترین تصویر هستی حضرت زهرای من

 

یا صاحب الزمان میلاد پر برکت مادر گرامیتان بر شما مبارک باد ای آخرین ذخیره الهی در زمین 

 

 خوشترین تصویر هستی حضرت زهرای من
جلوه والای هستی حضرت زهرای من

غنچه پاک پیمبر همسر شیر خدا
جلوه یکتا پرستی حضرت زهرای من

ای به بابا مادر و بر شوی خود خوش همدمی
رسته از زشتی و پستی حضرت زهرای من

ای به طاعت پایدارو ای جدا از هر بدی
مظهر تقدیس هستی حضرت زهرای من

ای خدا نظاره کرده بر نماز شام تو
ای گل زیبای هستی حضرت زهرای من

آمدی در این جهان و اسوه تقوی شدی
اسوه رعنای هستی حضرت زهرای من

عطر گلهای بهاری پیشکش بر درگهت
ای عروس عشق هستی حضرت زهرای من

با وجودت زندگی را آبرو بخشیده ای
دختر رعنای هستی حضرت زهرای من

بیت تو کانون حق و خانه عشق نبی
ای کلید سر هستی حضرت زهرای من

ای ستون اصلی و ای پایه خلق جهان
ریشه لولاک هستی حضرت زهرای من

نور عالم از وجوداطهرت چون منجلی
ای تو نور هر چه هستی حضرت زهرای من

 

۴ تیر ۱۳۸۷

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید