# کاش_مولایم_علی_بهر_فرج_خواند_دعا

کاش مولایم علی بهر فرج خواند دعا

کاش ایوان نجف راهی شوم همراهتان                                                                   کاش صحن مرتضی بوسم به نام و یادتانکاش در بیت علی نیت کنم وقت نماز                                                       صبحدم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید