اشعار میلاد امام مجتبی علیه السلام

السلام علیک یا امام حسن المجتبی :
امشب بده اماما بر شیعیان بشارت 
دل ها ز غم رها کن جانا به یک اشارت 
جز خوان بی حسابت چیز دگر ندانم 
خوش کرده ام دلم را تنها به این عبارت :
از آن کریم و خوانش ، بی انتها بخواهید 
تا او کند به جان و بر قلبتان امارت 
هر کس که با کریم است ، در امن و اقتدار است 
پاکیزه از حرام و از زشتی و اسارت 
با مجتبی نشستن در سفره ی کرامش  
خوش کرده خانه ی دل در هر جهان عمارت
السلام علیک یا امام حسن المجتبی
۱۹ تیر ١٣٩٣
-----------
مهمان مجتبایم در این شب ولادت 
چشم امید بستم ، بر من کند عنایت 
آن سبط مرتضی را دستی گشاده باشد 
از رحمت کثیر و اسباب استجابت
حاتم به مکتب او ، یک طفل تازه پای است
از مجتبی گرفته سرمشقی از  کرامت
کوته شده دو دست جود همه کریمان 
شرمنده از کریم و آن خسرو اجابت
فرزند مصطفی را گر خوانی اش به اخلاص
صدها گره گشاید ، بهرت کند وساطت
حُسن حَسن ز حُسن یوسف فزون تر آمد 
چون دارد این حسانش صد ریشه در ولایت
السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبی
۱۹ تیر ١٣٩٣
---------
                                            
منم مست ولای مجتبایی                                                    
  که بستم دل به بیت مصطفایی 
ببارد بر سرم احسان و جودی    
   که دارد رنگ و بوی مرتضایی
جهانی ریزه خوار بیت اویند                                                    
      ندارد جود ایشان انتهایی
حسین و مجتبی و بیت زهرا           
    دلم را برده عرش کبریایی
خدا داند که آن خوان کرامش                                            
  تسلا داده هر دم بینوایی
خداوندا عنایت کن به امشب                                   
   که باشم از ضیوف مجتبایی
الهی آمین
---------
حضرت به شیعیانش خیر کثیر دارد 
بر سفره اش کرامی بس بی نظیر دارد 
هر کو شده به خوانش ، مشمول صد لطاف است 
در حلقه ی نگاهش صدها اسیر دارد 
عطر و شمیم جنت از خانه اش وزان است 
گویی به خوان مهرش مشک و عبیر دارد 
از بیت " هل اتی " و یک عالمی لطافت
بر آن یتیم و مسکین ، هم آن اسیر دارد 
عشقش نشانه رفته ، دل را  به تیر مهرش 
بس رحمتی به جمع و خرد و کبیر دارد 
السلام علیک با امام حسن المجتبی
۱۹تیر ١٣٩٣
---------
مرا باب حسن باب اجاب است 
سراسر رحمت و هم استجاب است
یقین دارم دعاهایش به جانم 
قضای حتمی و امر مجاب است 
فدای مجتبی و مادر او 
که نامش چون دعای مستجاب است 
نماند خواهشی بی پاسخ او 
هر آنچه خواهی اش ، آن را جواب است
به کوی مجتبی ، مضطر نبینی 
که هر دلخسته ، آنجا مستطاب است 
دعا کن یا حسن از بهر مهدی  
که دانم آن دعایت مستجاب است 
اللهم عجل لولیک الفرج
۱۹ تیر ١٣٩٣
---------
گر شدی راهی به بیت مجتبی 
آن کریم اهل بیت و مهتدی 
از کرامش کن طلب خیر کثیر 
چون ندارد باب فیضش منتهی 
ریزه خوار سفره اش گر گشته ای
کن دعای خالصی بر مقتدی : 
"یا حسن جانم به امشب کن دعا 
بر عزیز فاطمه ، هم مرتضی 
تیرگی سرتاسر عالم گرفت 
در غریبی رفته  دین مصطفی
با دعای حضرتت ، دل می  شود 
مومن و مستظهر و هم مرتجی 
با دعای " الفرج " ما کرده ایم 
هر شبی افطار خود را مبتدی
امر تعجیل فرج ، از کردگار 
کن طلب ، ای ماه من ای مجتبی "
اللهم عجل لولیک الفرج
۱۹ تیر ١٣٩٣
---------
بر خوان مجتبی و مهمان بیت اویم 
مستانه از کرام آن باده و سبویم 
خوش نفحه بهشتی از بیت مجتبایی
هر آن و دم ز مهرش آید مرا بسویم 
من معتکف نشینم بر آن حریم قدسی
هر حاجت نهانم از دیگری نجویم 
در این مه صیام و ایام ذکر ایزد
با چنته ی گدایی در این سرا و کویم 
السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبی
١۹ تیر ١٣٩٣
---------
ای ساقی چشمه ی اجابت 
ای روح و صفای استجابت 
ای آنکه براه مهر و اکرام 
بنموده ز خالق استعانت
ای کرده  کرام بی حسابت
بر سینه ی عاشقان اصابت 
هرگز نکند چو  حاتم طاء ( طائی)
با حضرت مجتبی رقابت
در بیت شما نمی کند دوست
نی گریه و عجز و نی ندابت 
السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبی
١۹ تیر ١٣٩٣
---------
ضیوف ضیف رحمان بیقرارند 
به خوان مجتبی شادی نگارند 
به جشن و سفره ی اکرام حضرت 
بکام و سرخوش و چشم انتظارند
به بیت مجتبی در شام میلاد 
رها از غصه ها و اضطرارند
به درگاه کریم بیت زهرا 
به باغ جنت و هم گلعذارند
همه دلبستگان ابن زهرا
به عالم غصه ی دیگر ندارند 
السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبی
١۹ تیر ١٣٩٣
--------
حسن رو و حسن خو و حسن نام 
به عالم نامتان برتر ز هر نام
تو را باب اجابت هدیه کردند
کرامت را به نامت بیمه کردند
تویی اول گل بستان زهرا
عزیز و آن  گرامی فخر مولا
تو سبط اکبری و مجتبایی
به جنّت سَرور و نور خدایی
تو در عرش خدا صاحب‌مقامی
دل شیعه ز غم‌ ها می‌رهانی
کریمیّ و اجابت می‌کنی تو
غریبان را وساطت می‌کنی تو
منم مهمان خوان مجتبایی 
که از کارم گره را می‌گشایی
نشان، ما را بر آن خوان هدایت
عنایت کن به ما از لطف و رحمت
کرامت کن به ما در این شب عید
دلی پاک و همه ایمان و امیّد
اجابت کن همه حاجات ما را
طلب کن یا حسن مولای ما را
اللهم عجل لولیک الفرج
----------
السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبی
خوی احسان  حسن ، آیینه ی از حٰٰسن اوست                                
    هر چه نیکی در جهان ، تک جرعه ای از آن سبوست 
نی غلط گفتم که باشد چشمه ی احسان از او                                         
   او که خوان نعمتش بگشوده بر اغیار و دوست
----------
به خوان مجتبی ، دل بیقرار است                                          
   که نامش مرهم حال نزار است 
کرامت دارد او بر هر چه مهمان                                        
   که بیتش خانه ی مهر و قرار است
----------------- 
                       
به خوان مجتبی ، مهمانم امشب                  
   سراسر شادی پنهانم امشب 
به میلادش ، ملائک در سرورند                                            
    به جشن سنبل و ریحانم امشب
منم در حلقه ی رندان کویش                                                    
   به جمع دلکش اینانم امشب  
مرا با دیگران کاری نباشد                                                
   که سرخوش از گل و بستانم امشب 
نگهدارم ، حسن از هر تباهیست                                                 
   رها از کید صد شیطانم امشب 
"کرامت"  در حریمش نغمه خوان است                                                     
   از اینرو  واله و حیرانم امشب
بخواهم از خدا ، امر فرج را                               
  که جشن حجت ایمانم امشب
اللهم عجل لولیک الفرج
------------------------
مجتبی ماه تمام و کامل است                                              
  کو به سویش دیده و جان مایل است 
وه چه ماهی ، آن چهار از چارده                                               
   کاندر او سیمای احمد حاصل است
ای تو بدر کاملم اندر محاق                                                     
  با دعایت ، تیرگی ها زائل است
ای بهشتی سیرت و حیدر صفت                                                 
  خوان اکرامت ، شفای سائل است
نیک می دانم میان من به تو                                            
  قلب تاریک و گناهان ، حائل است 
دست من گیر ای کریم اهل بیت                                               
     چون زبانم بر حسانت قائل است
اندر این ماه صیام و نیمه اش                                                
   جان ما بر خوان مهرش واصل است
----------------------
مجتبی آیینه داری می کند             
  بهر امت پرده داری می کند 
تا اجابت او کند حاجات ما                                                        
 با خدایش راز داری می کند
می گشاید قفل دلها با کرام                                                  
  هر دمی بر شیعه ، یاری می کند
با شمیم عطر خوان مهر و جود                         
    باغ دل را نو بهاری می کند 
آن کریم اهل بیت و مجتبی                           
    بر جهانی ، شهسواری می کند 
من یقین دارم که در میلاد خود                                            
     از برای  شیعه کاری می کند
------------------
دخیلم را به چشمان تو بستم                           
      ز هر چه غیر رویت دیده بستم
مرا  مهمان آن  جود و عطا کن        
      که من در بیت اکرامت نشستم
ز حُسن خود ، تو احسانی دگر بخش                                                   
   به حُسنت ای حسن ، نک دیده بستم 
کریم اهل بیتی ، با نگاهی          
       بگیر امشب تو ای آقا ، دو دستم
شنیدستم که یار هر غریبی                         
    اماما ، من هم اینجا بی کس استم 
به میلادت بده ای گل ، شمیمی                           
 که از بوی دلاویز تو مستم
به تعجیل فرج ، بنما دعایی                                         
    که دل بر آن مناجات تو بستم
اللهم عجل لولیک الفرج
----------
تهنیت بر اهل بیت مصطفی      
   بهر میلاد امام مجتبی
چشمتان روشن ،  علی و فاطمه 
   بر گل خندان باغ مرتضی
سبط اکبر ،  غنچه ی پاک رسول       
 جان عالم بر کرامش مبتلی 
هر کسی بنشسته در بیت حسن        
  گشته بر الطاف ایشان مرتجی 
جن و انس و عرشیان بر خوان او      
    سفره ی لطفش ندارد منتهی 
جان فدایت ای که احسان و کرام         
  از وجود انورت شد مبتدی 
یارب این عشق و صفا از من مگیر       
   زنده ام با نام و یاد مجتبی
کی شود فرزند او آید ز در ؟            
  چشم ما روشن شود با مقتدی 
اللهم عجل لولیک الفرج
 
-----------
به جشن فاطمه، ما دعوت استیم
که، ما هم شیعه‌ی آن حضرت استیم
به میلاد گل‌اش، غرق سُروریم
بسی چشم‌انتظار رحمت استیم
یقین دارم اجابت کرده ما را
از اینرو غرق شور و بهجت استیم
در بیت حسن، باب اجاب است
همه بر خوان مهر حضرت استیم
به عالم با نوای خوش بخوانید
که مهمانش به لطف و صفوت استیم
الهی، آخرین حجت بیاید
که ما در انتظار نصرت استیم
 اللهم عجل لولیک الفرج
---------
 
مجتبی ماه تمام و کامل است
کو به سویش دیده و جان مایل است
وه چه ماهی، آن چهار از چارده
کاندر او سیمای احمد حاصل است
ای تو بدر کاملم اندر محاق 
با دعایت، تیرگی‌ها زائل است
ای بهشتی سیرت و حیدر صفت
خوان اکرامت، شفای سائل است
نیک می‌دانم میان من به تو
قلب تاریک و گناهان، حائل است
دست من گیر ای کریم اهل بیت
چون زبانم بر حسانت قائل است
اندر این ماه صیام و نیمه‌اش  
جان ما بر خوان مهرت واصل است
 السلام علیک یا امام حسن المجتبی 
----------------
مرا این نیمه ی ماه و اشارت
شب جشن و شب مهر ولایت
بگویم تهنیت بر مادر او 
که از زهرا بگیرم صد بشارت
به در ره ماندگان امشب بگویید 
کریم است و کند حاجت ، اجابت 
شب میلاد او شام کرام است 
طلب از حضرت و فیض و سعادت
فدای فاطمه با مجتبایش
حسین و هم حسن با آن کرامت 
الهی مهدی زهرا بیاید
به شام جشن و این عید امامت
--------
شیعیانش را اجابت می کند 
با نگاه خود حمایت می کند 
تا رها سازد دلش از خوف و بیم 
هر دم و هر آن کرامت می کند 
عشق اولاد علی ، لطف خداست 
کو به هر قلبی عنایت می کند 
شکر یزدان ، مهر اولاد رسول 
بر دل و جانم ولایت می کند 
هر که اربابش بود بیت النبی 
حس ایمان و رضایت می کند 
هر دلی کو شد به بند مهرشان 
او سفر تا بی نهایت می کند 
دلخوشم با قصه ی بیت الرسول 
بس که بر جانم ولایت می کند 
السلام علیک یا حسن ابن علی المجتبی 
/ 0 نظر / 84 بازدید